Dziś w Auli C017 Centrum Nowoczesnych Technologii odbyło się uroczyste zakończenie zajęć w ramach projektu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej – Modernizacja Kształcenia Zawodowego w  Małopolsce II dla grup realizujących blok tematyczny „Programowanie sterowników PLC – LOGO! Siemens”. Na początku głos zabrała Pani Rektor dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. Uczelni, która jeszcze jako Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju współtworzyła założenia projektu. Asystent Katedry Elektrotechniki mgr inż. Piotr Kapustka przybliżył uczniom możliwości wykorzystania sterownika PLC wraz z nowoczesnym oprogramowaniem pozwalającym w wirtualny, bezpieczny sposób projektować i sterować liniami przemysłowymi. Tematyka ostatnich zajęć „Aplikacyjne ciekawostki LOGO! Siemens” była pewnym podsumowaniem łącznie 30 godzin lekcyjnych zrealizowanych w ramach cyklu, w którym sukcesywnie przedstawiane były funkcjonalności sterownika i kolejne bloki wykorzystywane do programowania w języku FBD. Uczniowie mogli testować pisane przez siebie programy na prawdziwym (jak również wirtualnym) sprzęcie. Przedstawione zostały bardzo ciekawe projekty, jak sterowanie ogrzewaniem, nawadnianiem, czy windą. Uczniowie nabyli umiejętność programowania sterowników PLC na przykładzie zestawu edukacyjnego, zapoznali się ze współczesnymi programami wspomagającymi pracę elektryków-automatyków a także zdobyli wiedzę w obszarze elektryczno-elektronicznym. Młodzi ludzie zwiedzili także bazę techno-dydaktyczną Uczelni, przez co mogli wyobrazić sobie w jakich warunkach odbywa się studiowanie Elektrotechniki czy Elektroniki. Uczestnicy poznali nowocześnie wyposażone laboratoria, sprzęt dydaktyczno-naukowy, wykonane i wykonywane projekty studenckie, a także mogli obserwować próbkę zajęć w formie laboratoriów, które w tym czasie były prowadzone w Wydziale Politechnicznym. Warto dodać, że przed nami jeszcze ostatnie zajęcia online dla grupy elektronicznej, których zakończenie przewidziane jest na 14 czerwca, także w murach naszej Uczelni. Przypomnijmy, że obszar elektryczno-elektroniczny podzielony jest na dwa bloki tematyczne: „Programowanie mikrokontrolerów – Arduino” i „Programowanie sterowników PLC – LOGO! Siemens” celem lepszego dopasowania treści merytorycznych do zapotrzebowania zgłaszanego przez szkoły. Dodajmy, że w ostatnim tygodniu czerwca planujemy przeprowadzić naukowe warsztaty letnie, które będą rozwinięciem treści poruszanych w kończących się cyklach zajęciowych. Już teraz zapraszamy uczniów do udziału w nich. Rekrutacje prowadzone będą w szkołach.

Wróć do góry