7 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie zajęć w ramach projektu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej – Modernizacja Kształcenia Zawodowego w  Małopolsce II dla grup realizujących blok tematyczny „Programowanie sterowników PLC – LOGO! Siemens”.

Gości z kilku małopolskich szkół powitała Rektor ANS w Tarnowie, dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. Uczelni, która jeszcze jako Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju współtworzyła założenia projektu.

– Gdy rozpoczynaliście swoją naukową przygodę z Małopolską Chmurą Edukacyjną byliśmy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową, a kończycie cykl spotkań już w murach Akademii. Ta zmiana oddaje nie tylko nasz tarnowski, akademicki charakter – nastawienia na ciągły rozwój i podnoszenie jakości we wszystkich obszarach, ale także może stanowić cenną wskazówkę dla Was. W obecnym, tak dynamicznie zmieniającym się świecie po prostu nie możecie przestać się uczyć, nie możecie przestać podnosić swoje zawodowe kompetencje, nie możecie spocząć na laurach, nawet wtedy gdy zdacie egzamin maturalny, czy skończycie studia. Mam nadzieję, że zajęcia w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej spełniły Wasze oczekiwania i rozbudziły w Was jeszcze mocniej chęć poznawania świata od tej niezwykle pasjonującej, naukowej strony – mówiła Rektor Kołpa.

W kolejnej części spotkania, Asystent Katedry Elektrotechniki mgr inż. Piotr Kapustka przybliżył uczniom możliwości wykorzystania sterownika PLC wraz z nowoczesnym oprogramowaniem pozwalającym w wirtualny, bezpieczny sposób projektować i sterować liniami przemysłowymi.

Tematyka ostatnich zajęć „Aplikacyjne ciekawostki LOGO! Siemens” była pewnym podsumowaniem łącznie 30 godzin lekcyjnych zrealizowanych w ramach cyklu, w którym sukcesywnie przedstawiane były funkcjonalności sterownika i kolejne bloki wykorzystywane do programowania w języku FBD.

Uczniowie mogli testować pisane przez siebie programy na prawdziwym (jak również wirtualnym) sprzęcie. Przedstawione zostały bardzo ciekawe projekty, jak sterowanie ogrzewaniem, nawadnianiem, czy windą.

Uczniowie nabyli umiejętność programowania sterowników PLC na przykładzie zestawu edukacyjnego, zapoznali się ze współczesnymi programami wspomagającymi pracę elektryków-automatyków, a także zdobyli wiedzę w obszarze elektryczno-elektronicznym.

– Młodzi ludzie zwiedzili także bazę techno-dydaktyczną Uczelni, przez co mogli poznać w jakich warunkach odbywa się studiowanie Elektrotechniki czy Elektroniki. Uczestnicy odwiedzili nowocześnie wyposażone laboratoria, testowali sprzęt dydaktyczno-naukowy, oglądali wykonane i wykonywane projekty studenckie, a także mogli obserwować próbkę zajęć w formie laboratoriów, które w tym czasie były prowadzone w Wydziale Politechnicznym – relacjonuje Grzegorz Aksamit, koordynator działań w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w ANS.

Przypomnę jeszcze, że w ostatnim tygodniu czerwca planujemy przeprowadzić naukowe warsztaty letnie, które będą rozwinięciem treści poruszanych w kończących się cyklach zajęciowych. Już teraz zapraszamy uczniów do udziału w nich. Rekrutacje prowadzone będą w szkołach kończy Grzegorz Aksamit.


Szkoły, które brały udział w zajęciach:
Zespół Szkół Energetycznych w Krakowie, Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie, Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku, Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej, Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej.

Wróć do góry