14 maja 2019r. przeprowadzone zostały ostatnie zajęcia on-line dla grupy elektronicznej z obszaru elektryczno-elektronicznego w projekcie Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II. Spotkanie odbyło się w sali wykładowej PWSZ w Tarnowie – Centrum Nowoczesnych Technologii Instytut Politechniczny, dzięki czemu uczniowie mogli poczuć się jak Studenci. Dodatkowo zwiedzili bazę techno-dydaktyczną Uczelni, przez co mogli wyobrazić sobie w jakich warunkach odbywa się studiowanie Elektroniki,  Elektrotechniki czy innych kierunków. Uczestnicy poznali nowocześnie wyposażone laboratoria, sprzęt dydaktyczno-naukowy, wykonane i wykonywane projekty studenckie, a także mogli zaobserwować próbkę zajęć w formie laboratoriów, które w tym czasie były prowadzone w Instytucie Politechnicznym. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie z Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie, Powiatowego Zespołu nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu oraz z Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie a także ich opiekunowie. Wszyscy biorący udział w tych zajęciach wykazali się aktywnością przez cały rok trwania zajęć, pozytywnie zaliczyli weryfikację końcową i otrzymali certyfikaty uczestnictwa w projekcie wraz z drobnymi upominkami. Ich wręczenia dokonali prof. dr hab. inż. Jadwiga Laska – Rektor PWSZ w Tarnowie i dr inż. Sebastian Bielecki – Dyrektor Instytutu Politechnicznego. Zajęcia on-line dla tej grupy dobiegły końca jednak jeszcze w czerwcu tego roku niektórzy uczniowie będą mieli możliwość wzięcia udziału w naukowych warsztatach letnich, które będą rozwinięciem treści z zajęć on-line. Warto dodać, że trwają jeszcze zajęcia on-line dla grupy elektrycznej, których zakończenie przewidziane jest na 04.czerwca 2019r. także w murach naszej Uczelni. Przypomnijmy, że obszar elektryczno-elektroniczny podzielony jest na dwa bloki tematyczne: Programowanie mikrokontrolerów – Arduino i Programowanie sterowników PLC – LOGO! Siemens celem lepszego dopasowania treści merytorycznych do zapotrzebowania zgłaszanego przez szkoły.

Wróć do góry