W Instytucie Politechnicznym w Zakładzie Technologii Materiałów w semestrze zimowym zorganizowany został cykl otwartych seminariów inżynierskich.

Na zaproszenie Dyrektora IP, dra inż. Sebastiana Bieleckiego, Kierownika Zakładu Technologii Materiałów prof. dr hab. inż. Marii Borczuch-Łączki oraz prof. dra hab. inż. Piotra Wyszomirskiego, PWSZ w Tarnowie gościła przedstawicieli zakładów przemysłowych, praktyków, którzy w swoich wystąpieniach zaprezentowali specyfikę swojej działalności.

W ramach  seminariów odbyły się różnorodne tematycznie wykłady. Dyrektor firmy Ceramika Paradyż S. A. dr inż. Ferdynand Gacki omówił perspektywy rozwoju krajowego rynku płytek ceramicznych. Główny technolog Zakładów Magnezytowych Ropczyce dr inż. Wiesław Zelik przedstawił kwestię materiałów ogniotrwałych w zastosowaniach przemysłowych. Kierownik laboratorium zakładów Leier Polska S. A. w Woli Rzędzińskiej mgr inż. Grzegorz Kulik opowiedział o podstawowym podziale i charakterystyce materiałów budowlanych.

Wszystkie prezentacje były okazją do zapoznania się z praktycznym ujęciem zdobywanej na zajęciach wiedzy, z obecnie obowiązującymi technicznych rozwiązanymi, stosowanymi przez działające na rynku firmy.

Seminaria, składające się na zakończony w tym semestrze cykl spotkań, to nie tylko wykłady, ale także dyskusje zgromadzonych słuchaczy z prelegentami związane z podejmowanymi podczas wystąpień tematami. W seminariach uczestniczyli studenci i pracownicy Uczelni, a także uczniowie współpracujących z PWSZ w Tarnowie szkół.

Wróć do góry