Studenci Ochrony środowiska uwieńczyli publikacją w czasopiśmie Science, Technology and Innovation swoją pracę badawczą dotyczącą „Oceny czasoprzestrzennej zanieczyszczenia powietrza w Tarnowie pyłami PM10 i PM2,5”. Badania były prowadzone w miesiącu lutym 2019 roku z wykorzystaniem danych ze stacji monitoringu powietrza WIOŚ, sieci Airly oraz przenośnych pyłomierzy laserowych będących na wyposażeniu Zakładu Ochrony Środowiska PWSZ. Merytoryczny nadzór nad całością prowadzili dr Marek Chyc i dr Mariusz Klich.

Przeprowadzone badania wskazują, że nadal występują „czarne punkty” na mapie Tarnowa, gdzie jakość powietrza jest wyraźnie gorsza niż w pobliżu stacji pomiarowych. Wyniki tych badań wskazują, że dopiero gdy prędkość wiatru wynosi powyżej 4 m/s wymiana powietrza jest na tyle intensywna, że umożliwia usunięcie smogu z miasta. Czarny smog w Tarnowie występuje najczęściej na obszarach zabudowy indywidualnej, gdzie dominuje ogrzewnictwo indywidualne a często są to pozaklasowe kotły węglowe którym obce są obowiązujące normy emisyjne (niestety obowiązujące tylko nowo sprzedawane kotły). Zimą szczególnie zanieczyszczone powietrze występuje w dzielnicach Krzyż i Chyszów, jednak i w okolicach ul. Krakowskiej czy Rynku sytuacja nie jest dobra. Obecnie nasz Zakład oczekuje na dostarczenie nowego analizatora umożliwiającego pomiary składu frakcyjnego pyłu atmosferycznego w znacznie szerszym stopniu niż robią to rutynowo stacje WIOŚ, co umożliwi prowadzenie nowatorskich badań. Również wyniki dalszych prac będą prezentowane na konferencjach naukowych i publikowane w czasopismach naukowych gdyż rosnąca świadomość ekologiczna i nowe wymogi prawne będą skutkowały tym wzrostem zapotrzebowania na specjalistów w zakresie ochrony powietrza.

Poniżej link do artykułu o smogu w Tarnowie:

https://stijournal.pl/resources/html/article/details?id=190380

Wróć do góry