Od połowy września w Zakładzie Chemii PWSZ odbywają się zajęcia laboratoryjne z chemii dla uczniów klas patronackich. Zajęcia te, dla trzech tarnowskich szkół średnich (II LO, III LO oraz Zespół Szkół Technicznych nr 1), prowadzą dr Agata Lada, dr Małgorzata Martowicz oraz dr inż. Piotr Niemiec. W ramach zajęć uczniowie wykonują ćwiczenia laboratoryjne, które nie tylko są uzupełnieniem programu nauczania chemii, ale pozwalają też poszerzyć zainteresowania naukami ścisłymi.

Wróć do góry