W roku akademickim 2018/2019 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie kontynuuje współpracę z tarnowskimi szkołami średnimi.

W ramach współpracy (klas patronackich) prowadzone są zajęcia przez kadrę akademicką w laboratoriach Uczelni. Aktualnie w zajęciach uczestniczą uczniowie Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych, Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Budowlanych.

Uczestniczący w zajęciach uczniowie mają styczność z aktualnym stanem wiedzy akademickiej, poszerzając swoją wiedzę i umiejętności praktyczne.

Zajęcia klas patronackich są organizowane jako:

a)  element programu klas patronackich finansowanego całkowicie przez Gminę Miasta  Tarnowa

b) element projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego :

  • Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy” realizowanego przez Gminę Miasta Tarnowa i Tarnowskie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
  • Omnibus Budowlany” realizowanego przez Gminę Miasta Tarnowa i Zespół Szkół Budowlanych
Wróć do góry