Studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych I stopnia, jak również jednolitych studiów magisterskich mogą wziąć udział w specjalnie dla nich przygotowanych zajęciach wyrównawczych.

Ministerstwo Edukacji i Nauki uruchomiło program wsparcia, który ma na celu uzupełnienie bądź pogłębienie poziomu wiedzy studentów przyjętych na pierwszy rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2021/2022, którzy z powodu epidemii wirusa SARS-CoV-2 przez ostatnie 3 semestry odbywali kształcenie w szkołach średnich w formie zdalnej czy hybrydowej.

Zajęcia będą odbywać się w grupach 25-osobowych, w wymiarze 30 godzin lekcyjnych na grupę i będą zorganizowane „międzywydziałowo”.

Udział studentów w programie jest bezpłatny. Zajęcia będą trwały do 23 grudnia 2021 r., a zapisu można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej, w dniach od 27 października br. do 05 listopada br.

Oferujemy zajęcia wyrównawcze z następujących przedmiotów (zapisu można dokonać tylko na jeden z nich):

  • Matematyka
  • Chemia
  • Fizyka
  • Język angielski
  • Informatyka
  • Wiedza o społeczeństwie
  • Rysunek
  • Informatyka (podstawy projektowania – tylko dla studentów Wydziału Sztuki)
  • Matematyka z elementami fizyki
  • Matematyka z elementami chemii

Szczegółowych informacji udziela Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej, pokój nr A117, tel. (14) 63 16 568, e-mail: uceu@pwsztar.edu.pl, od poniedziałku do piątku, w godz. od 08.00 do 15.30

 

Wróć do góry