Ogólnopolska konferencja naukowa „Do was, młodych, należy przyszłość”

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie – Katedra nauk pedagogiczno-katechetycznych
oraz
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej
zapraszają na

XVI ogólnopolską konferencję naukową
pod honorowym patronatem:
JM ks. prof. dr. hab. Wojciecha Zyzaka- Rektora UPJPII
JM p. prof. PWSZ dr hab. Jadwigi Laski – Rektora PWSZ w Tarnowie

Do was, młodych, należy przyszłość (PS 1).
W przygotowaniu do Światowych Dni Młodzieży
24 maja 2016 r. (wtorek). godz. 14.30

Miejsce: Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie; Tarnów, ul. Piłsudskiego 6
Budynek WSD w Tarnowie – duża sala wykładowa – św. Jana XXIII

Wróć do góry