X Forum Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych – podsumowanie
W dniach 25 – 28 października 2007 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie gościła uczestników jubileuszowego X Forum Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych. Do Tarnowa przyjechali studenci reprezentujący państwowe wyższe szkoły zawodowe z takich miast jak Krosno, Płock, Piła, Skierniewice, Biała Podlaska, Jarosław, Gorzów Wielkopolski, Wałcz, Ciechanów, Chełm, Nowy Sącz. W sumie 35 osób czynnie zaangażowanych w działalność samorządów studenckich.

W pierwszym dniu, goście spotkali się z J. M. Rektorem Prof. dr. hab. Stanisławem Komornickim, który przywitał uczestników Forum i przedstawił w krótkim zarysie historię powstania, dotychczasowe osiągnięcia oraz plany na przyszłość tarnowskiej PWSZ.

Zgodnie z planem Forum, dzień drugi był dniem „roboczym”. Już o godz. 10.00 uczestnicy Forum zasiedli w sali audytoryjnej Centrum Nowoczesnych Technologii – Instytut Politechniczny by wysłuchać wykładów i prelekcji odbywających się w ramach konferencji podsumowującej projekt EURO – Edukacja Ustawiczna, Rozwój Osobowości – szansą na rynku pracy, zrealizowany przez Biuro Karier i Promocji naszej Uczelni. Po konferencji goście mieli jedynie krótką przerwę na obiad a po niej, o godz. 16.00, spotkali się z przedstawicielami Samorządu Studenckiego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Studenci krakowscy opowiedzieli o swojej działalności i specyfice pracy samorządu w dużym ośrodku akademickim.

27 października – sobota – trzeci dzień Forum, był dla uczestników spotkania dniem „wewnętrznym”, do godz. 13.00 trwały obrady Forum PWSZ. Po ich zakończeniu, studenci wysłuchali wystąpienia przedstawiciela Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej Jacka Łukasika, na temat rozwoju samorządności w państwowych wyższych szkołach zawodowych.

W niedzielę, po śniadaniu, nastąpiło zamknięcie forum i uczestnicy, jak sami mówili, z żalem rozpoczęli powroty.

Organizatorzy X Forum – reprezentanci Rady Uczelnianej Samorządu Studentów PWSZ w Tarnowie – Sabina Sitko, Grzegorz Szmigielski oraz Krystian Siadek, pytani o wrażenia i krótkie podsumowanie, odpowiadali, że mimo, iż nie mieli doświadczeń w organizowaniu takich imprez, zdecydowali się podjąć wyzwanie właśnie ze względu na charakter Forum. Było ono jubileuszowe – dziesiąte, a jubileusz dziesięciolecia już w przyszłym roku obchodzić będzie tarnowska PWSZ. Byli także zadowoleni, że udało się, mimo dużej liczby spotkań i dyskusji, wygospodarować czas na zwiedzanie miasta i drobne rozrywki. Goście zwiedzili Tarnów – obejrzeli Rynek, Katedrę, Muzeum Diecezjalne, a także Bimę i cmentarz żydowski. Rozmowy nieoficjalne prowadzono podczas zabawy w klubie „Alfa” czy kręgielni „Sfinks” gdzie zorganizowano turniej gry w kręgle, bilard oraz popularne „lotki”. Jak powiedział Przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studentów PWSZ w Tarnowie Grzegorz Szmigielski: „najważniejsze jest jednak to, aby te spotkania i dyskusje, zaprocentowały w przyszłości. Studenci – goście wyrażali się bardzo pozytywnie o zjeździe, więc mamy nadzieję, że tak właśnie będzie!”.

Wróć do góry