Stypendia Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego rozdane
Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego po raz pierwszy przyznała stypendia dla osób ze środowisk pozaartystycznych

Stypendia zostały przyznane w ramach projektu „Droga do sukcesu”. Ubiegać się o nie mogli studenci II, III, IV i V roku studiów stacjonarnych, zamieszkali na terenie wiejskim na obszarze powiatów: ziemskiego tarnowskiego, brzeskiego, bocheńskiego i dąbrowskiego, kształcący się w uczelniach publicznych i niepublicznych na terenie miasta Tarnowa.

W ramach projektu przyznano 50 stypendiów, każde po 200 zł miesięcznie przez okres 9 miesięcy – w sumie student, któremu przyznano stypendium, otrzyma 1800 zł brutto, wypłacone w dwóch transzach po 900 zł w okresie od 1 do 30 listopada 2007 r.

Uroczyste wręczenie stypendiów nastąpiło 14 listopada br. w jednej z sal tarnowskiego ratusza w obecności Ryszarda Ścigały – Przewodniczącego Rady Fundacji, Romana Ciepieli – Wicemarszałka Województwa Małopolskiego, Tomasz Kity – Prezesa Zarządu Fundacji oraz zaproszonych gości m.in. J. M. Rektora Prof. dr. hab. Stanisława Komornickiego.

Na ogólną liczbę 50 stypendiów, aż 44 zostały przyznane studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. 5 stypendiów otrzymali studenci Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 1 student Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie Sekcja w Tarnowie.

Ryszard Ścigała – Prezydent Miasta Tarnowa i zarazem Przewodniczący Rady Fundacji gratulował studentom otrzymanych stypendiów i jednocześnie zachęcał do wytężonej pracy, przypominając, że miasto i powiat tarnowski ufundowały Nagrodę im. Tadeusza Tertila dla autora najlepszej pracy licencjackiej lub magisterskiej poświęconej Tarnowowi lub powiatowi tarnowskiemu.

Wróć do góry