W dniach 13-14.01.2023 w Krakowie odbyła się III edycja Konferencji Ogólnopolskiej dla studentów uczelni medycznych „Medyczne Targi Wiedzy 2023”. Do sesji pielęgniarskiej zostały przyjęte prace studentów kierunku pielęgniarstwo ANS w Tarnowie:

„Opieka pielęgniarska nad pacjentką po implantacji protezy dróg żółciowych”  – Daria Kołton, Barbara Kania-Barys (studentki III roku studia I stopnia), opiekun pracy dr Beata Jurkiewicz

„Protokół ERAS i prehabilitacja w modelu opieki okołooperacyjnej nad pacjentką po mastektomii z jednoczasową rekonstrukcją” – lic. piel. Klaudia Wójcik (studentka I roku studiów II stopnia), opiekun pracy mgr Elżbieta Marcisz.

Klaudia Wójcik otrzymała wyróżnienie.

Gratulujemy uczestnikom

Wróć do góry