Wydział Sztuki
ul. Mickiewicza 8
33-100 Tarnów
email: wydzialsztuki@pwsztar.edu.pl
www: wydzialsztuki.pl
tel. 014 63 16 661
fax. 014 63 16 600

Dziekan Wydziału Sztuki – dr Agnieszka Bartak -Lisikiewicz

Dziekanat Wydziału Sztuki – pok. A231
Kierownik Dziekanatu Wydziału Sztuki: w zastępstwie mgr Natalia Gancarz

Dziekanat pełni dyżury:

Poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 10-15 p. A231

wtorek w godzinach 10-15 p. A026

piątek dzień wewnętrzny

Wróć do góry