Kierownik Katedry Informatyki – dr inż. Daniel Król, prof. ANS
Z-ca Kierownika Katedry Informatyki – mgr inż. Edyta Gawin

Dane teleadresowe:
Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
Katedra Informatyki
ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów
tel. 14 63 16 593
e-mail: ki@anstar.edu.pl
Web 2.0+: Facebook

Wróć do góry