Kierownik Katedry Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki – dr inż. Robert Wielgat
Z-ca Kierownika Katedry Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki – dr inż. Łukasz Mik – Elektronika i Telekomunikacja
Z-ca Kierownika Katedry Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki – dr inż. Tomasz Żarski – Mechatronika

Kontakt:

Telefon+14 63 16 545Laboratoria
+14 63 16 515Kierownik Katedry
+14 63 16 589Z-cy Kierownika Katedry

Facebook: Facebook KETiM

Wróć do góry