• Kierownik Katedry Automatyki i Robotyki – prof. dr hab. inż. Witold Byrski
  • Z-ca Kierownika Katedry Automatyki i Robotyki – mgr inż. Mariusz Świder

Dane teleadresowe:
Akademia Tarnowska
Katedra Automatyki i Robotyki
ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów
tel. 14 6316644, 14 6316514

Wróć do góry