WŁADZE I STRUKTURA

Dziekan Wydziału
dr hab. inż. Łukasz Jęczmionek
Telefon: +48 14 6316510
Dyżury: piątek, godz. 11.00 – 12.00

Prodziekan Wydziału
dr inż. Paulina Bednarz
Telefon: +48 14 6316510
Dyżury: czwartek, godz. 10.00 – 11.00

W skład Wydziału Politechnicznego wchodzi pięć katedr:

Katedra Elektrotechniki
Kierownik Katedry Elektrotechniki – mgr inż. Tomasz Kołacz

Katedra Informatyki
Kierownik Katedry Informatyki – dr inż. Daniel Król
Z-ca Kierownika Katedry Informatyki – mgr inż. Edyta Gawin

Katedra Inżynierii Materiałowej
Kierownik Katedry Inżynierii Materiałowej – dr inż. Jakub Sobota
Z-ca Kierownika Katedry Inżynierii Materiałowej – dr inż. Sebastian Bielecki

Katedra Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki
Kierownik Katedry Elektroniki, Telekomunikacji i  Mechatroniki – dr inż. Robert Wielgat
Z-ca Kierownika Katedry Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki – dr inż. Łukasz Mik – Elektronika i Telekomunikacja
Z-ca Kierownika Katedry Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki – dr inż. Tomasz Żarski – Mechatronika

Katedra Automatyki i Robotyki
Kierownik Katedry Automatyki i Robotyki  – prof. dr hab. inż. Witold Byrski
Z-ca Kierownika Katedry Automatyki i Robotyki – mgr inż. Mariusz Świder

Wróć do góry