• Kierownik: dr Tomasz Beberok
  • Zastępca Kierownika: mgr Barbara Wojnicka

Wszystkie, najbardziej aktualne,  ważne dla studentów i kandydatów informacje o kierunku matematyka oraz działalności Katedry Matematyki znaleźć można na stronie:

http://matematyka.pwsztar.edu.pl/

Wróć do góry