Kierownik Katedry Chemii: dr Agata Lada (a_lada@pwsztar.edu.pl; pokój B105)

Imię i NazwiskoDzień konsultacji
w semestrze letnim
Miejsce\GodzinyE-mail
mgr Iwona KarońponiedziałekB 103
17.30-18.30
i_karon@anstar.edu.pl
dr Krzysztof KleszczponiedziałekA 026c
8.30-9.30
k_kleszcz@anstar.edu.pl
dr hab. Rafał KurczabczwartekA 116
10.00-11.00
r_kurczab@anstar.edu.pl
dr Agata LadapiątekB 105
10.00-11.00
a_lada@anstar.edu.pl
dr Małgorzata MartowiczwtorekA 116
13.45-14.45
m_martowicz@anstar.edu.pl
dr inż. Piotr NiemiecśrodaB 103
13.15-14.15
p_niemiec@anstar.edu.pl

Istnieje możliwość konsultacji w innych terminach niż podane, po wcześniejszym uzgodnieniu.

Terminy dyżurów pozostałych nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na kierunku 'Chemia’ są dostępne na stronach odpowiednich Katedr/Wydziałów.

Wróć do góry