Dziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu

dr Monika Łabuzek 

Godziny przyjęć studentów: środa 10:30-12:30, piątek 10:30-12:30

Prodziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu

mgr Eliza Smoła

Godziny przyjęć studentów: czwartek 09:30-10:30

W skład Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu wchodzą cztery Katedry:

Katedra Fizjoterapii
Kierownik Katedry Fizjoterapii – dr Marta Bibro; Z-ca Kierownika Katedry Fizjoterapii – mgr Katarzyna Gmernicka

Katedra Kosmetologii
Kierownik Katedry Kosmetologii – mgr Agata Szlachetka

Katedra Pielęgniarstwa
Kierownik Katedry Pielęgniarstwa – dr Barbara Kubik; Z-ca Kierownika Katedry Pielęgniarstwa – mgr Kazimiera Moździerz

Katedra Wychowania Fizycznego
Kierownik Katedry Wychowania Fizycznego – dr  Piotr Kuczek; Z-ca Kierownika Katedry Wychowania Fizycznego- mgr Przemysław Markowicz  

Kierunki studiów:

Wydział Ochrony Zdrowia (do 30 września 2019 funkcjonujący jako  Instytut Ochrony Zdrowia) powołano 1 czerwca 2001 roku. W jego skład weszły – istniejący od początku powstania Uczelni, będący w strukturze Instytutu Humanistycznego – Zakład Wychowania Fizycznego oraz Zakład Fizjoterapii i Zakład Pielęgniarstwa.

Pierwszym dyrektorem instytutu był prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk, następnie w latach 2001-2002 prof. dr hab. n. med. Krzysztof Spodaryk, w latach 2003-2015 r. prof. dr hab. Ryszard Żarów, a w okresie od 2015-2019 dr Mariusz Pociecha. Zastępcą dyrektora do 2011 r. był mgr Kazimierz Mróz, od 2011-2015 dr Mariusz Pociecha,  a w latach 2015-2019 dr hab. Agnieszka Jankowicz-Szymańska, prof. PWSZ. 

Dziekanem wydziału w roku akademickim 2019/2020 był dr hab. Zbigniew Szyguła,  prof. Uczelni,  zaś Prodziekanem dr Monika Łabuzek. Dziekanem wydziału od roku akademickiego 2020/2021 jest dr Monika Łabuzek, a Prodziekanem mgr Eliza Smoła.

Od początku istnienia do 2007 roku kierownikiem Zakładu Pielęgniarstwa  była dr Maria Lipińska  (w tym czasie funkcję zastępcy pełniły mgr Maria Siwek 2002 – 2004, a następnie mgr Małgorzata Kołpa). W okresie od 2007-2011 funkcję kierownika zakładu sprawowała dr n. med. Agnieszka Gniadek, a na stanowisku zastępcy kierownika pozostawała dr Małgorzata Kołpa. W latach 2011-2015 kierowniczą rolę w zakładzie pełniła dr Małgorzata Kołpa. Od roku 2015 do 2019 kierownikiem zakładu była dr Monika Łabuzek, a zastępcą mgr Kazimiera Moździerz. Aktualnie funkcję kierownika Katedry Pielęgniarstwa (do 30 września 2019 roku funkcjonującego jako Zakład Pielęgniarstwa) pełni dr Barbara Kubik a zastępcą kierownika Katedry Pielęgniarstwa pozostaje mgr Kazimiera Moździerz.

Zakładem Fizjoterapii  kierował od momentu jego powstania do 2015 r. dr Janusz Orzech, doc. PWSZ. Od roku 2015 do roku 2020 funkcję kierowniczą sprawowała dr Ewa Otfinowska, a zastępcą była mgr Edyta Gondek. Obecnie kierownikiem Katedry Fizjoterapii (do 30 września 2019 roku funkcjonującego jako Zakład Fizjoterapii) jest dr Marta Bibro. Duże zasługi dla rozwoju tego zakładu wnieśli: prof. dr hab. Adam Juszkiewicz, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Spodaryk, dr Janusz Orzech, mgr Anna Czech – dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza w Tarnowie.

Zakładem Wychowania Fizycznego w latach 1998 – 2005 kierował dr hab. Janusz Żarek prof. nadzwyczajny, a zastępcą był dr Józef Węglarz. W 2005 r. funkcję kierownika objął dr Józef Węglarz, doc. PWSZ, a zastępcą został dr Mariusz Pociecha. Od października 2007 r. kierownikiem zakładu był dr Mariusz Pociecha, a zastępcą dr Piotr Kuczek. Od roku 2011 do 2019 kierownikiem był dr Piotr Kuczek, doc. PWSZ, którego zastępcą w okresie od 2011 do 2015 roku była dr Agnieszka Jankowicz-Szymańska, doc. PWSZ. W latach 2015-2019 zastępcą  kierownika ZWF był mgr Kazimierz Mróz. Od roku akademickiego 2019/2020 do lutego 2022 kierownikiem Katedry Wychowania Fizycznego (do 30 września 2019 roku funkcjonującego jako Zakład Wychowania  Fizycznego) była dr Beata Nowak,  a od stycznia 2020 roku funkcję zastępcy pełni mgr Przemysław Markowicz. Od lutego 2022 funkcję kierownika Katedry Wychowania Fizycznego pełni dr Piotr Kuczek.

Katedrą Kosmetologii od października 2022 roku kieruje mgr Agata Szlachetka.

Wróć do góry