Kierownik Katedry Pedagogiki
dr Wanda Kulesza, prof. Uczelni
Dyżur: Środa 11.30 – 12.30 206.A

Pracownicy Katedry

prof. dr hab. Elżbieta Osewska
dr Wanda Kulesza prof. Uczelni
dr Beata Drwal
dr Wioletta Jachym
dr Kinga Kusiak-Witek
ks. dr Adam Kłóś
mgr Sebastian Mazgaj
mgr Daria Zaborowska-Hulska
mgr Monika Bielat-Sobiczewska
mgr Bożena Ligęska
mgr Agnieszka Stańczyk

Opiekunowie roku 2023/2024:

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – jednolite studia magisterskie

Studia stacjonarne
I rok – dr Wanda Kulesza, prof. Uczelni
II rok – dr Wioletta Jachym
III rok – dr Beata Drwal

Studia niestacjonarne
I rok – dr Wanda Kulesza, prof. Uczelni
II rok – dr Wioletta Jachym
III rok – dr Beata Drwal

 

Wróć do góry