Kierownik Katedry Filologii Polskiej – dr hab. Małgorzata Pachowicz, prof. Uczelni

Zastępca Kierownika Katedry Filologii Polskiej – dr Elżbieta Kwinta

Nauczyciele akademiccy Katedry Filologii Polskiej:

dr Krystyna Choińska, prof. Uczelni

dr hab. Eliza Krzyńska-Nawrocka, prof. Uczelni, Wydawnictwa ANS w Tarnowie

dr Elżbieta Kwinta

dr Agnieszka Mocyk

dr hab. Michał Nawrocki, prof. Uczelni

prof. dr hab. Joanna Okoniowa (w sem. zim. 2022/2023- urlop, zastępstwo: dr hab. Urszula Wójcik, dr Krystyna Data)

dr hab. Małgorzata Pachowicz, prof. Uczelni

dr Magdalena Sukiennik

mgr Stanisław Świder

prof. dr hab. Teresa Wilkoń

Nauczyciele akademiccy z innych katedr i jednostek ANS w Tarnowie:

mgr Barbara Partyńska-Brzegowy, Katedra Ekonomii ANS w Tarnowie

dr Dariusz Dudzik, Katedra Pracy Socjalnej ANS w Tarnowie

dr Anna Gądek, Katedra Administracji ANS w Tarnowie

mgr Piotr Kopa, Biuro Promocji ANS w Tarnowie

mgr Monika Kozicka, Katedra Pedagogiki ANS w Tarnowie

dr Wanda Kulesza, prof. Uczelni, Katedra Pedagogiki ANS w Tarnowie

mgr Adrian Rotkiewicz, Katedra Pedagogiki ANS w Tarnowie

dr Ewelina Suszek, Katedra Grafiki ANS w Tarnowie

dr hab. Janusz Zdebski, prof. Uczelni, Katedra Pedagogiki ANS w Tarnowie

A także pracownicy SJO ANS w Tarnowie, Biura Karier, Projektów i Współpracy ANS w Tarnowie, Sekcji BHP i PPOŻ ANS w Tarnowie


Pracownicy – publikacje: https://dbn.pwsztar.edu.pl/pl/publikacje/dorobek-publikacyjny-pracownikow-katedry-filologii-polskiej

Pracownicy – kontakt: https://bip-archiwum.pwsztar.edu.pl/user/tele/p/0

Pracownicy spoza ANS w Tarnowie:

mgr Marta Mikosińska, III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Tarnowie

mgr inż. Łukasz Rozborski, Departament Zarządzania i Komunikacji, Biuro Komunikacji, Grupa Azoty S.A. Tarnów

dr Anna Świętek, Centrum Sztuki Mościce

mgr Justyna Wątroba, Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny Stowarzyszenia „Siódemka” w Tarnowie


Opiekunowie lat studiów w roku akad. 2022/2023

studia I stopnia

  • II rok – dr Agnieszka Mocyk
  • III rok – dr Magdalena Sukiennik

studia II stopnia

  • I rok – dr Krystyna Choińska, prof. Uczelni
  • II rok – dr hab. Michał Nawrocki, prof. Uczelni – specjalność twórcze pisarstwo
  • II rok – prof. dr hab. Teresa Wilkoń – specjalność nauczycielska oraz komunikowanie wizerunkowe – promocja, reklama i public relations

Opiekun praktyk studenckich w roku akad. 2022/2023  dr Krystyna Choińska, prof. Uczelni oraz dr hab. Michał Nawrocki, prof. Uczelni (specjalność twórcze pisarstwo)


Kierunkowy Koordynator ds. Jakości Kształcenia w Katedrze Filologii Polskiej – dr Magdalena Sukiennik


Koordynator Programu Erasmus+ w Katedrze Filologii Polskiej – dr Elżbieta Kwinta


Redaktor-koordynator „Biuletynu Polonistycznego” z ramienia Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie – dr Agnieszka Mocyk


Profil na Facebooku:

Wróć do góry