Pracownicy Katedry Filologii Angielskiej:

 • dr Shah Ahmed
 • dr Grzegorz Cebrat
 • mgr Jadwiga Chwistek
 • mgr Renata Cierpich
 • mgr Marcin Głodzik
 • mgr Roy Jones
 • mgr Renata Kozioł
 • prof. dr hab. Zygmunt Mazur
 • dr Grzegorz Nawrocki
 • mgr Marta Pałucka
 • dr Anna Pietrzykowska-Motyka
 • dr Anna Rój
 • mgr Krzysztof Rusnak
 • dr Anna Stefanowicz-Kocoł
 • dr hab. Grzegorz Szpila, prof. Uczelni
 • dr Jerzy Świątek

Opiekunowie poszczególnych lat w roku akademickim 2023/2024: 

Studia stacjonarne
I rok – dr Anna Stefanowicz-Kocoł
II rok – dr Shah Ahmed
III rok – dr Anna Pietrzykowska-Motyka

Studia niestacjonarne
I rok – dr Anna Stefanowicz-Kocoł
II rok – dr Anna Rój
III rok –  dr Grzegorz Nawrocki

Opiekunowie praktyk zawodowych:

Studia stacjonarne:
II rok – dr Anna Rój
III rok – mgr Krzysztof Rusnak

Studia niestacjonarne:
dr Anna Stefanowicz-Kocoł

Wróć do góry