Kierownik Katedry Filologii

mgr Jadwiga Chwistek

Zastępca Kierownika Katedry Filologii

dr Agata Kraszewska  

Pracownicy Katedry Filologii – specjalność filologia romańska oraz kierunku Język francuski dla potrzeb zawodowych:

  • mgr Carine Debarges-Dusza
  • mgr Joanna Godoniuk
  • mgr Anna Grabowska
  • dr Agata Kraszewska
  • mgr Małgorzata Kuta
  • dr Grzegorz Markowski
  • dr Magdalena Szczepanik-Ninin

Opiekun praktyk zawodowych

       dr Grzegorz Markowski

Opiekunowie lat:

  • I rok studia niestacjonarne Język francuski dla potrzeb zawodowych – mgr Carine Debarges-Dusza
  • III rok studia niestacjonarne Filologia romańska – dr Agata Kraszewska

  Profil w fotograficznym serwisie społecznościowym Instagram: https://www.instagram.com/francuski.anstar.now/

Wróć do góry