Finanse i Rachunkowość to jeden z najbardziej prestiżowych kierunków studiów o profilu ekonomicznym, po którym otwierają się drzwi do kariery w branży finansowej i bankowości.

Studia pozwalają zdobyć wszechstronną wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości przedsiębiorstw oraz instytucji ubezpieczeniowych i finansowych.

Koncepcja kształcenia, w tym efekty uczenia się i prowadzący do ich osiągnięcia harmonogram realizacji programu studiów oparte zostały tak skonstruowane aby sprostać oczekiwaniom przyszłych pracodawców.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia kierunku finanse i rachunkowość uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. Studia pozwalają na zdobycie gruntownej wiedzy z zakresu teoretycznych podstaw nauk ekonomicznych (mikro i makroekonomia, rachunkowość, bankowość), jak również umożliwiają nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania tej wiedzy. W szczególności dotyczy to gromadzenia i prezentacji danych empirycznych – również z zastosowaniem narzędzi matematycznych (statystyka, ekonometria, prognozowanie gospodarcze), prowadzenia analizy ekonomicznej przedsiębiorstw (finanse przedsiębiorstw, controlling), obsługi systemów do rachunkowości klasy ERP (Laboratorium z rachunkowości finansowej, Ewidencja podatkowa w systemie ERP, Ewidencja kadrowo-płacowa w systemie ERP), a także wykorzystywania umiejętności miękkich (podstawy komunikowania, negocjacje w biznesie) w pracy zawodowej. Nauka języków obcych na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego pozwala uzyskać kwalifikacje niezbędne w pracy zawodowej, w tym do nawiązywania kontaktów z otoczeniem międzynarodowym.

Proces edukacji ukierunkowany jest na rozwój zawodowy studentów ze szczególnym uwzględnieniem zdobywania praktycznych umiejętności; zmierza do rozwoju aktywności studentów i stymuluje ich wszechstronny rozwój. Kształcenie wpływa na tworzenie atmosfery współdziałania, nabywania umiejętności pracy w zespole oraz odpowiedzialności za efekty działania. Organizacja procesu kształcenia umożliwia osiągnięcie wszystkich efektów uczenia się w ramach zajęć podstawowych i kierunkowych, a szeroki zestaw zajęć do wyboru daje szanse rozwoju indywidualnego każdemu studentowi. Ukończenie studiów I stopnia umożliwia kontynuację kształcenia na studiach II stopnia.

W trakcie studiów studenci zdobywają szeroką wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwach, analizy i projekcji finansowej w firmie, sporządzania raportów finansowych, rachunkowości zarządczej, controllingu, finansów przedsiębiorstw, finansów publicznych, systemu podatkowego, zasad funkcjonowania systemu bankowego, ubezpieczeń gospodarczych i społecznych, funkcjonowania rynków finansowych, doradztwa rachunkowego, wyceny majątku oraz metod wyceny projektów gospodarczych.

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach publicznych i pozarządowych – głównie na stanowiskach operacyjnych – w kraju i za granicą. Posiada także niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz umie poruszać się swobodnie w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej.

 

 

 

Wróć do góry