dr Beata Drwal Katedra Pedagogiki
Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, pracownikiem dydaktycznym Katedry Pedagogiki Wydziału Humanistycznego. Uczę przedmiotów przygotowujących studentów do pracy z dzieckiem w klasach 1 – 3 szkoły podstawowej. Moje zainteresowania naukowe wiążą się z diagnozowaniem wiedzy i umiejętności dzieci w młodszym wieku szkolnym, pracą z uczniem zdolnym, rozwijaniem jego pasji i zainteresowań, ocenianiem pracy dzieci ze szczególnym uwzględnieniem oceniania kształtującego, a także metodyką nauczania przedmiotów z zakresu edukacji wczesnoszkolnej.
Jako tutor chętnie wesprę w:
– procesie samorozwoju,
– określeniu mocnych i słabych stron w aspekcie teorii Howarda Gardnera,
– sposobach nawiązywania indywidualnych relacji z dzieckiem w klasach młodszych,
– w rozwoju kompetencji badawczych,
– poszerzeniu wiedzy na temat pracy pedagoga jego kompetencji i awansu zawodowego.

mgr Anna Grabowska Katedra Filologii
Moje zainteresowania, jako nauczycielki języka francuskiego i włoskiego oraz przedmiotów w tych językach, obejmują procesy uczenia się, nauczania, akwizycji języka, a w tym cechy osobowości studenta, które mają wpływ na to, jak uczymy się języków obcych i jak przebiega nauka w przypadku poszczególnych osób. Pomogę Ci przyjrzeć się Twoim indywidualnym cechom, co może ułatwić Ci poznanie siebie i naukę. Pokażę metody i pomoce zaczerpnięte z projektów europejskich, przydatne w odkrywaniu kolejnego języka, bazujące na pokrewieństwie i podobieństwie językowym. Na tutoriale zapraszam osoby skłonne do refleksji nad własną nauką, znające przynajmniej jeden język romański, które chcą odkryć język francuski lub włoski, gotowe na ewentualność uwzględnienia osiągniętych wyników dla celów naukowych. Fascynuje mnie współczesna, jak i odległa w czasie kultura krajów romańskich, lubię podróże, sztukę, górskie wędrówki i widoki.

dr Wioletta JachymKatedra Pedagogiki
W pracy naukowej i dydaktycznej zajmuję się zagadnieniami z obszaru nauk społecznych. Jestem pasjonatką multimediów i ich zastosowania w pracy zawodowej nauczyciela dzieci, młodzieży i dorosłych. Prowadzę kursy akademickie związane z kompetencjami cyfrowymi i informatycznymi przyszłych nauczycieli. Podczas zajęć działamy praktycznie przygotowując projekty zadań multimedialnych bazując na różnych serwisach internetowych, platformach i aplikacjach. Zajmujemy się także kodowaniem i programowaniem na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Dodatkowym obszarem moich zainteresowań są źródła informacji naukowej i bazy danych.
W obrębie tej tematyki rozwijam u studentów umiejętności wyszukiwawcze pozwalające na dotarcie do rzetelnej informacji naukowej.
W ramach tutoringu mogę zaoferować wsparcie m.in. w przygotowaniu opracowania naukowego w postaci publikacji, opracowania wystąpienia na konferencję lub w ramach innego forum, przeanalizowaniu projektu badawczego.Zapraszam do współpracy studentów, którzy odważnie chcą wyjść poza standardowe ramy programu studiów. Praca ze mną opiera się na wyznaczeniu konkretnego celu. Efekt naszej wspólnej pracy zostanie wypracowany na zasadzie partnerstwa, dialogu i porozumienia. Zależy mi na tym, aby czas tutoringu był dla Was czasem samorozwoju i okazją do wysnucia wnioski, że czas studiowania został przez Was w pełni wykorzystany.

mgr Urszula KoziołKatedra Pedagogiki
Jestem psychologiem, trenerem rozwoju osobistego i mediatorem. Jako nauczyciel akademicki pracuję w Katedrze Pedagogiki prowadząc zajęcia na wielu kierunkach Akademii Tarnowskiej. Moje zainteresowania merytoryczne to szeroko rozumiany proces komunikacji,
ze szczególnym uwzględnieniem metody Porozumiewania bez Przemocy- NVC, mediacje, psychologia twórczości oraz praktyka uważności- mindfullnes. Moim hobby są góry o każdej porze roku i w każdej odsłonie – pieszo, rowerem na nartach. Jako tutor zapraszam do współpracy osoby, które są zainteresowane szeroko rozumianym rozwojem osobistym.

dr Wanda Kulesza – Katedra Pedagogiki
Jestem pedagogiem – wieloletnim nauczycielem akademickim, obecnie Katedry Pedagogiki Akademii Tarnowskiej. Moje zainteresowania naukowe obejmują obszar zagadnień dotyczących kompetencji społecznych współczesnego nauczyciela. Jestem opiekunem koła naukowego pedagogów Paideia. Moim hobby są podróże, film i muzyka klasyczna. Jako tutor proponuję współpracę w obszarze tutoringu rozwojowego (doskonalenie własnych kompetencji osobowościowych i interpersonalnych) oraz tutoringu naukowego (konceptualizacja, metodologia i realizacja projektów naukowych związanych z szeroko pojętymi zagadnieniami edukacyjnymi).

dr Agnieszka MocykKatedra Filologii Polskiej
Jestem nauczycielką, polonistką, w obecnej Akademii Tarnowskiej pracuję od 2004 roku. Na co dzień – dla osób studiujących filologię polską oraz edukację przedszkolną i wczesnoszkolną – prowadzę zajęcia o literaturze dawniejszej i nieco bardziej współczesnej oraz o kulturze, również kulturze języka. Jako badaczka, pasjonuję się pisarstwem kobiet, literaturą dziecięcą, kulturą XIX wieku, mityzacjami i podróżopisarstwem. Interesują mnie wszystkie te zjawiska, które wynikają z przenikania się kultur, ze stykania się ludzi o odmiennych kulturowych doświadczeniach. Odpoczywam, chodząc (dokąd nogi poniosą) i czytając (co popadnie). Lubię opowieści. Na spotkania ze mną zapraszam każdą osobę, która chciałaby rozwijać swoje umiejętności pisarskie. Chętnie pomogę w przygotowaniu artykułu naukowego i popularnonaukowego, w poszukiwaniu i wypracowaniu własnego stylu, podpowiem, jak zabrać się do pisania, nabrać w nim pewnej wprawy, a także ulepszyć teksty napisane. Proponuję też wsparcie wszelkich zainteresowań dotyczących współczesnej kultury i jej popularyzacji, w tym pomoc w opracowaniu projektów edukacyjnych.

prof. dr hab. Elżbieta OsewskaKatedra Pedagogiki
Każdy z nas potrzebuje odkryć kim jest, czego poszukuje i co nadaje sens jego życiu. Istnieje wiele dróg, którymi możemy dążyć do poszukiwania prawdy o sobie, o innych i otaczającym świecie. Szukając prawdy o człowieku niezbędne jest poszukiwanie wieloaspektowe i całościowe odwołujące się do filozofii, zwłaszcza antropologii, humanistyki, pedagogiki, psychologii, socjologii, nauk teologicznych, nauk o rodzinie i innych. Ważne, by każda studentka i każdy student potrafił pogłębiając wiedzę w swojej dyscyplinie rozpoznawać również, co jest jego priorytetem. Dlatego w mojej współpracy z Tutees chcę wspierać ich w drodze odkrywania prawdy w nauce i prawdy o samym sobie. Motywuję do poszukiwania swojego „źródła życia” i podążania zgodnie ze swoją pasją i twórczością. Pomagam osobom, które chcą rozwijać się i stawać coraz bardziej świadomymi i dojrzałymi. Wspieram w pokonywaniu własnych ograniczeń, słabości i obaw, w stawianiu pytań, szukaniu odpowiedzi, wspólnym odkrywaniu talentów, doskonaleniu umiejętności, pogłębianiu wiedzy. Współpracuje przy realizacji projektów edukacyjnych, naukowych, konferencyjnych, publikacjach artykułów oraz wyjazdach zagranicznych. Jestem też otwarta na inne propozycje.
Zainteresowania:
Podejmuję badania w dziedzinie nauk humanistycznych, nauk społecznych, nauk o rodzinie i nauk teologicznych. Interesuje mnie filozofia, aksjologia, wychowanie, różne kultury, literatura piękna, podróże, języki obce. Jestem podróżniczką o wielu pasjach. Zapraszam do współpracy osoby, które chcą rozwijać swój potencjał intelektualny, emocjonalny, społeczno-moralny, kulturowy i religijny. Mogę pomóc w rozwoju naukowym i praktycznym w zakresie: pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, teorii wychowania, pedagogiki personalistycznej, pedagogiki chrześcijańskiej, edukacji religijnej, komunikacji interpersonalnej, nauk o rodzinie, etyki, antropologii, aksjologii, współczesnych nurtów kulturowych i religijnych. Jeśli chcesz lepiej poznać samego siebie, wystąpić na konferencji krajowej lub zagranicznej, poznać studentów z innych uczelni na świecie, napisać tekst naukowy, przygotować praktyczne rozwiązania do pracy w przedszkolu i szkole podstawowej, to zapraszam do wspólnego rozwoju akademickiego i osobowego.

dr hab. Małgorzata Pachowicz, prof. Uczelni Katedra Filologii Polskiej
Obszar pracy:
W ramach tutoringu akademickiego podejmę współpracę z osobami, które interesują zagadnienia środowiskowych odmian współczesnej polszczyzny, a także kwestie poprawności języka w mediach oraz dziedzictwa językowego i kulturowo-historycznego regionu. Jednocześnie jestem otwarta na propozycje innych tematów, które nawiązują do moich zainteresowań językiem polskim. Chciałabym, żeby spotkania tutorskie pomogły osobom z różnych kierunków studiów zwrócić uwagę na bogactwo polszczyzny w perspektywie teraźniejszości i z odwołaniami do przeszłości.
Zainteresowania:
W kręgu moich zainteresowań mieszczą się językoznawstwo współczesne, socjolingwistyka, pragmalingwistyka, język w mediach i kultura języka w mediach, a także dziedzictwo językowe i kulturowo-historyczne Małopolski. Jestem autorką i współautorką publikacji, w których odzwierciedlają się moje zainteresowania naukowo-badawcze (https://orcid.org/0000-0002-4862-6868)

Wróć do góry