budynek a16 kwietnia 2015 r. Kolegium Elektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie dokonało wyboru osób, które obejmą stanowiska prorektorów w kadencji 2015 – 2019.

Na stanowisko Prorektora ds. współpracy i rozwoju została wybrana dr Małgorzata Kołpa. Stanowisko Prorektora ds. studenckich i dydaktyki obejmie dr Małgorzata Martowicz.

Decyzja Kolegium Elektorów była jednomyślna.

Komunikaty Uczelnianej Komisji Wyborczej w Biuletynie Informacji Publicznej PWSZ w Tarnowie >>>

Wróć do góry