Społeczność akademicką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie czekają kolejne wybory – nowych członków Rady Uczelni oraz dwóch Senatorów. W pierwszym przypadku wynika to z tego, że kończy się kadencja obecnej Rady, a w drugim z wygaśnięcia mandatów dwóch Senatorów – przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora w Wydziale Humanistycznym oraz w Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.

WYBORY DO RADY UCZELNI

Uczelniana Komisja Wyborcza poinformowała właśnie, że – zgodnie z paragrafem 61. Statutu PWSZ w Tarnowie – zgłoszeń kandydatów do Rady Uczelni można dokonywać do 31 października 2020 r. Kandydatów do Rady Uczelni mogą zgłaszać:

  • Rektor
  • zespół co najmniej pięciu członków Senatu PWSZ w Tarnowie
  • zespół co najmniej dziesięciu pracowników PWSZ w Tarnowie

Co ważne, zgodnie z zapisami przywołanego paragrafu, zgłaszający może uczestniczyć tylko w jednym zespole zgłaszającym, a każdy zespół może zgłosić jednego kandydata spoza wspólnoty i jednego ze wspólnoty Uczelni. Rada Uczelni PWSZ w Tarnowie składa się z siedmiu członków: trzech spoza wspólnoty, trzech ze wspólnoty oraz Przewodniczącego Rady Uczelnianej Samorządu Studentów PWSZ w Tarnowie.

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU

Zgodnie z opracowanym przez UKW kalendarzem wyborczym, kandydatów w wyborach uzupełniających do Senatu w grupie przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień doktora w Wydziale Humanistycznym oraz Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym zgłaszanie potrwa do godz. 13 w dniu 14.10.2020 r. Tego samego dnia UKW ustali i ogłosi listy kandydatów.

Wybory (głosowanie będzie elektroniczne) odbędą się w poniedziałek, 19 października w godz. od 8 do 14. Wyniki wyborów poznamy dzień później, 20 października kiedy to UKW ustali o ogłosi listę członków Senatu.

Komplet informacji na temat procedur wyborczych znaleźć można na stronie BIP w zakładce „Wybory 2020-2024”.

Wróć do góry