gran fr

Nasze mocne strony:

• nauka języka francuskiego od podstaw, w niewielkich grupach i świetnej atmosferze pozwoli Ci opanować język francuski na poziomie biegłości C1, język poszukiwany na rynku pracy, a także język kultury, nauki i kontaktów międzynarodowych,

• zyskasz znajomość języka francuskiego w dziedzinie administracji i przedsiębiorstwa lub turystyki i hotelarstwa – znajomość ta jest cennym atutem na rynku pracy.

Nasi absolwenci nie cierpią na brak pracy, a pracodawcy proponują im atrakcyjne wynagrodzenie. Romaniści osiągają jeden z najniższych wskaźników bezrobocia i najwyższe zarobki wśród absolwentów filologii (według danych Biura Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie z 2014 r.). Poszukiwane są osoby znające biegle język francuski (oprócz języka angielskiego w stopniu komunikatywnym). Firmy międzynarodowe kierują do nas propozycje pracy dla studentów ostatniego semestru studiów lub absolwentów. Poprzez oferowane praktyki i staże pracodawcy ułatwiają znalezienie pierwszego zatrudnienia.

• z nami weźmiesz udział w imprezach kulturalnych – a to świetna zabawa!

• a może… spędzisz część studiów na zagranicznej uczelni w ramach programu Erasmus+? Albo odbędziesz praktykę w Parku Disneyland – największym europejskim parku rozrywki pod Paryżem?

fr czerwo

I, tak jak nasi dotychczasowi absolwenci, będziesz mile wspominać czas studiów w PWSZ!

Zapraszamy do obejrzenia filmu i prezentacji o nas:

Filologia romańska – o specjalności