Centrum Usług Społecznych w Tarnowie szuka wolontariuszy do współpracy w programie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

Celem Programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat
i powyżej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb tych seniorów,
a także poprawa poczucia bezpieczeństwa osób starszych oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Do zadań wolontariuszy będzie należeć:

 • wspólne spędzanie czasu z seniorami, w szczególności samotnie zamieszkującymi,
 • wsparcie/pomoc w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora lub pomoc w dowiezieniu seniora na wizytę lekarską, w tym również asystowanie podczas wizyty,
 • pomoc w zorganizowaniu transportu na szczepienia,
 • pomoc w załatwieniu prostych spraw urzędowych, w zależności od możliwości osoby udzielającej wsparcia, i w razie konieczności – gdy obecność seniora jest niezbędna do załatwienia sprawy – pomoc w dowiezieniu seniora do urzędu,
 • pomoc/towarzyszenie na spacerze, w wyprowadzeniu psa itp.,
 • pomoc w sprawach związanych z utrzymaniem porządku w domu, w tym zapewnienie pomocy w miarę możliwości i zakresu wiedzy wolontariusza,
 • pomoc w dostarczeniu produktów żywnościowych uzyskiwanych od organizacji pomocowych,
 • dostarczanie seniorom zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej (koszt zakupionych produktów pokrywa senior),
 • zakup oraz dostarczanie ciepłych posiłków (koszty zakupu posiłku pokrywa senior),
  o ile usługa tego rodzaju nie jest już finansowana z innych źródeł,
 • pomoc/towarzyszenie w zakresie załatwienia spraw urzędowych czy przy realizacji recept.

Zainteresowanych zapraszamy do zgłaszania się do Centrum Usług Społecznych w Tarnowie lub pod numerem telefonu 14 688 21 18 lub pod adresem e-mail: oimiolo@cus.tarnow.pl.

Wróć do góry