Tomasz Pitucha, Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. rodziny, powołał prof. dr hab. Elżbietę Osewską na Przewodniczącą Zespołu do spraw opracowania kierunków rozwoju nauk o rodzinie. Profesor Osewska jest wykładowczynią Wydziału Humanistycznego Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie.

Nauki o rodzinie to nauki interdyscyplinarne z zakresu zagadnienia małżeństwa i rodziny oraz wiedzy z obszaru nauk: psychologiczno-pedagogicznych, socjologiczno-prawnych, biomedycznych i filozoficzno-teologicznych. Zajmuje się aspektem rozwiązywania problemów z zakresu pomocy rodzinie.

Wróć do góry