W maju gościem Wydziału Humanistycznego był prof. Ezra Cappell, członek Rady Programowej czasopisma Wydziału Humanistycznego oraz Wydziału Sztuki Humanities and Cultural Studies. Radę Programową z ramienia Uczelni reprezentował prof. dr hab. Zygmunt Mazur. Rozmowy dotyczyły możliwości rozwoju czasopisma zarówno pod względem tematycznym, jak też poszerzenia kręgu jego odbiorców.

Ezra Cappell jest profesorem literatury i kultury żydowsko-amerykańskiej w The College of Charleston w Południowej Karolinie, USA. Urodził się w Nowym Jorku i tam ukończył renomowane uczelnie nowojorskie: Queens College i The City College. Doktorat z literatury angielskiej i amerykańskiej uzyskał na New York University. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na współczesnej prozie żydowsko-amerykańskiej i na wybranych aspektach wzajemnego oddziaływania kultury i literatury. Jest autorem licznych artykułów oraz dwóch wysoko cenionych książek:  American Talmud: The Cultural Work of Jewish American Fiction (2007) oraz Off the Derech: Leaving Orthodox Judaism (2020). Prof. Cappell jest także redaktorem prestiżowej serii publikacji książkowych “Współczesna Literatura i Kultura Żydowska” wydawanej przez State University of New York.

Wróć do góry