budynek_afrontPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie konsekwentnie rozwija współpracę zagraniczną. Uczelnia posiada obecnie 19 umów o współpracy z zagranicznymi uczelniami, ostatnio podpisała porozumienie z norweskim Uniwersytetem w Lillehammer. W najbliższym czasie planowane jest podjęcie współpracy z podmiotami z terenu Zachodniej Ukrainy.

Już 1 i 8 kwietnia tarnowską PWSZ odwiedzą nauczyciele, metodycy, dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele administracji oświatowej z obszaru Lwowa i Iwano-Frankowska. Podczas wizyt studyjnych goście zapoznają się z warunkami i możliwościami studiowania w PWSZ w zakresie przedsiębiorczości. W tym z projektami edukacyjnymi realizowanymi przez Instytut Administracyjno-Ekonomiczny oraz z działalnością Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Wizyta jest realizowana we współpracy z Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji.

Wróć do góry