TOP_0595_imagelargeInstytut Goethego w Krakowie, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego- Oddział Tarnów, Małe Centrum Biblioteczne Instytutu Goethego przy XVI Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej w Tarnowie, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – ODN Tarnów w ramach Tarnowskiej Inicjatywy Oświatowej oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa byli organizatorami III Edycji Dni Niemieckich w Tarnowie objętej honorowym patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Tarnowa oraz Starosty Tarnowskiego.

Motto przewodnie tegorocznej edycji to Spielend Deutsch lernen, czyli Nauka języka niemieckiego przez zabawę. Dni Niemieckie ukazały, jak można uczyć i nauczać języka niemieckiego zgodnie z najnowszymi założeniami neurodydaktyki i jaką rolę odgrywa przy tym zabawa i animacja językowa.

Na uroczystą inaugurację w Auli PWSZ przybyli liczni goście:
· przedstawiciele PWSZ w Tarnowie z Prorektorem ds. Współpracy i Rozwoju, dr. hab. Wacławem Rapakiem, prof. PWSZ i Kierownikiem Zakładu Filologii Germańskiej doc. dr Małgorzatą Stypińską,
· przedstawiciele Instytutu Goethego w Krakowie: Zastępca Dyrektora Instytutu i Kierownik Działu Językowego Christa Ganterer, Nika Triebe, która prowadziła spotkanie z lekturą dla młodzieży, Beata Hadasz koordynator akcji Deutschwagen prowadząca inauguracyjny wykład,
· przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Krakowie, Dyrektor Tarnowskiej Delegatury MKO Urszula Blicharz,
· przedstawiciel MCDN ODN w Tarnowie, Zastępca Dyrektora MCDN ds. ODN Tadeusz Szczeklik,
· przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego na czele z Prezesem Tarnowskiego Oddziału Anetą Styrkowiec.

Zgromadzona na auli młodzież szkół gimnazjalnych i średnich (280 uczniów) wraz z nauczycielami powitana została przez koordynatora imprezy, opiekuna Małego Centrum Bibliotecznego Instytutu Goethego w Tarnowie i Wiceprezesa PSNJN- Oddział Tarnów, Agnieszkę Juśko, a następnie głos zabrały Władze PWSZ, Instytutu Goethego i Dyrektor Tarnowskiej Delegatury Kuratorium.

Podczas uroczystej inauguracji miało również miejsce wręczenie nagród laureatom VI Edycji Konkursu Języka Niemieckiego Fit in Deutsch. Następnie odbyła się prezentacja Warum Deutsch? (Dlaczego warto uczyć się języka niemieckiego?) oraz inauguracyjny wykład, po którym odbyła się akcja promująca nauczanie języka niemieckiego Deutschwagen przy wsparciu studentów PWSZ prowadzących stacje językowe. Młodzież miała okazję do nauki języka przez zabawę, zdobywała na stacjach punkty wymieniane potem na nagrody. Wszyscy uczniowie otrzymali gadżety Deutschwagena. Po południu uczniowie wzięli udział w spotkaniu z lekturą, spotkaniu z żywym językiem, które poprowadziła referentka Instytutu Goethego, Pani Nika Triebe.

W drugim dniu imprezy nauczyciele języka niemieckiego z całego regionu gościli w budynku MCDN ODN na warsztatach dotyczących animacji językowej Sprachanimation poprowadzonych przez przedstawiciela Instytutu Goethego Aleksandra Laya. W przerwie mieli możliwość zapoznania się z ofertą wydawniczą WSIP.

III Edycja Dni Niemieckich objęta została patronatem medialnym Radia RDN- Małopolska oraz Tarnowskiej Telewizji Internetowej „Tarwizja”.

Fotogaleria na stronie www.tarnow.pl >>>

 

Wróć do góry