Podczas dzisiejszego spotkania promocyjnego Dr Marek Smoła wygłosił wykład na temat swojej nowej książki zatytułowanej „Witold Rogoyski – powstaniec, ziemianin, burmistrz”.
Promocja nowego wydawnictwa z serii „Wybitni tarnowianie” stanowi część obchodów tegorocznego Święta Uczelni, które potrwa do 21 maja.

O Witoldzie Rogoyskim napisano stosunkowo dużo. Wydawać się może, że wszystko co ważne dla poznania jego życiorysu i określenia roli, jaką odegrał w dziejach Tarnowa, zostało już powiedziane. Po co więc sięgać po raz kolejny po temat, którego już szerzej rozwinąć się nie da? Okazuje się jednak, że postać tego najdłużej urzędującego włodarza

Tarnowa warta jest ponownego ukazania. Spojrzenie na nią dzisiaj, w początkach XXI wieku, na kilka lat przed jubileuszem 700-lecia lokacji miasta Tarnowa, niech będzie przy okazji próbą oceny nie tylko jego wielkich – w swoim czasie – dokonań, ale też podkreślenia skali rozwoju grodu nad Białą, który na przełomie wieku XIX i XX zajmował trzecią pozycję wśród wszystkich galicyjskich miast.

Niniejsza praca wykorzystuje wszystko, co do tej pory o Rogoyskim napisano, ale też sięga po materiały nowe, dotąd historykom nieznane […]. Wyłuskuje wreszcie ważne informacje z materiałów analizowanych już w kontekście biogramu burmistrza Rogoyskiego. Na kilka jednak zagadnień rzuca zupełnie nowe światło, zmuszając być może do weryfikacji informacji zapisanych w jego oficjalnych biogramach. […]” – czytamy we wstępie autora.

Więcej informacji na temat Święta Uczelni TUTAJ.

Wróć do góry