IGF (Internet Governance Forum/Światowe Forum Zarządzania Internetem) to międzynarodowe spotkanie z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych, umożliwiające globalną dyskusję o rozwoju internetu. Jest miejscem wymiany myśli i doświadczeń w zakresie zarządzania internetem. Można wziąć w nim udział w sposób zdalny, ale kilkuosobowa grupa reprezentująca społeczność akademicką PWSZ może pojechać za darmo do Katowic i nie tylko wziąć udział w obradach, ale także skorzystać z innych, licznych atrakcji.

W Światowym Forum Zarządzania Internetem 2021 udział wezmą ustawodawcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele świata nauki i organizacji pozarządowych. Kilka tysięcy osób z całego globu będzie dyskutować o możliwościach i wyzwaniach stawianych przez internet, a także sposobach pełnego wykorzystania jego potencjału.

Polska po raz pierwszy będzie gospodarzem organizowanego przez ONZ Szczytu Cyfrowego –  Forum Zarządzania Internetem. Wydarzenie, którego organizatorem jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, odbędzie się w dniach 6-10 grudnia 2021 roku, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

GF2021 będzie miejscem otwartej i realnej debaty m.in. o przyszłości platform internetowych. Hasło konferencji to Internet United (tłum. zjednoczony internet).

Podczas IGF2021 każdy ma prawo wypowiedzieć się na temat przyszłości internetu. Ty też możesz mieć wpływ na tę dyskusję!

Więcej informacji na temat wydarzenia oraz poprzednich edycji można znaleźć na oficjalnej stronie ONZ.

Studenci zainteresowani wyjazdem lub udziałem online proszeni są o kontakt z sekretariatem Prorektora ds Nauki i Rozwoju w nieprzekraczalnym terminie do 26 listopada. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie – 14 6 316 533. Zapraszamy!

Wróć do góry