Jesteśmy na półmetku chemicznych warsztatów jesiennych, w których wzięło udział 60 uczniów z liceów południowej Polski. W trakcie zajęć uczniowie zdobywali nowe i bardzo cenne kompetencje praktyczne i teoretyczne, które zostały potwierdzone wysokimi wynikami testów końcowych – mówi koordynator obszaru chemia, dr Agata Lada, nauczyciel akademicki Katedry Chemii PWSZ w Tarnowie.

23 listopada ruszyła czwarta edycja Jesiennych Warsztatów Weekendowych realizowanych  w  obszarze Chemia  w ramach  projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna  – nowy model nauczania” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Beneficjentem  projektu jest Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i  Kształcenia  Ustawicznego.  Partnerem projektu jest Państwowa   Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie.

Zajęcia  o charakterze praktycznym i teoretycznym prowadzone są przez wykładowców  Katedry Chemii, w laboratoriach  chemicznych i  salach wykładowych. Wszyscy uczniowie otrzymują certyfikaty uczestnictwa w warsztatach, a najlepszy uczestnik otrzymuje cenną nagrodę.

Jesienne Warsztaty weekendowe nie są jedyną formą wsparcia uczestników projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna  – nowy model nauczania”. Pracownicy Katedry Chemii
i Katedry Ochrony Środowiska prowadzą od listopada zajęcia on-line i koordynują koła naukowe realizowane w szkołach biorących udział w projekcie.

Wróć do góry