W dniach 8-9 lipca 2023 r. w miejscowości Olszyny odbyły się II warsztaty terenowe Studenckiego Koła Naukowego 360J działającego w Wydziale Ochrony Zdrowia Akademii Tarnowskiej. W warsztatach wzięła udział jednostka OSP Olszyny i Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna w Tarnowie. Patronat nad ćwiczeniami objęło Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego.

Przygotowane dla studentów zadania stanowiły niemałe wyzwanie. Poziom skomplikowania zadań terenowych był wysoki: przypominały te ze szkoleń dla wyspecjalizowanych kadr medycznych. Ćwiczący studenci nie posiadali wiedzy na temat planowanych dla nich zadań przed ich wykonaniem. Uczestników nie poddawano ocenie punktowej. Każde z zadań kończyło się natomiast debriefingiem, podczas którego omawiano przebieg akcji.

Podczas warsztatów studenci ćwiczyli m.in. obliczanie i sporządzanie roztworów leków, obsługę różnych typów pomp strzykawkowych, mechaniczną kompresję klatki piersiowej przy zastosowaniu urządzenia „LUCAS”, wykonywanie EKG.
Studenci wchodzący w skład poszczególnych zespołów prezentowali zróżnicowany poziom wiedzy i umiejętności; odpowiedni dla różnych etapów studiów. Stworzyli jednak zgrane, świetnie współpracujące teamy i skupili się przede wszystkim na pomocy pacjentowi. Studenci zajęli się również stroną organizacyjną warsztatów, opiekę nad uczestnikami sprawował mgr Marcin Górecki.

W warsztatach jako instruktorzy brali udział również osoby spoza Akademii Tarnowskiej:

  • Marek Bąk – Naczelnik OSP Olszyny,
  • Elżbieta Boroń – pielęgniarka/ ratownik medyczny SOR Tarnów,
  • Łukasz Nowak – ratownik medyczny, Krakowskie Pogotowie Ratunkowe,
  • Pan Maciej Miszta – lekarz anestezjolog, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Zorganizowanie wydarzenia wymagało zgromadzenia znacznej liczby sprzętu. Udało się wypożyczyć m.in.: ambulans, 3 defibrylatory LP15 wraz z wyposażeniem, deski ewakuacyjne, pompy infuzyjne, urządzenie do mechanicznej kompresji klp, materiały termoizolacyjne, sprzęt komputerowy. Fantomy, sprzęt jednorazowy, AED, 3 torby medyczne, aparat EKG i 1 pompa infuzyjna pochodziły z Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Akademii Tarnowskiej.

Wróć do góry