Zakład Informatyki serdecznie zaprasza studentów kierunku Informatyka na warsztaty „Programowania reaktywnego”, które odbędą się 16 stycznia br. (środa) o godz. 15:00 w s. C206. Zajęcia poprowadzi programista z kilkunastoletnim doświadczeniem mgr inż. Tomasz Łabuz (Senior Java Engineer, Expert Software Developer, Consultant and Java/JavaEE Trainer). Czas trwania warsztatów 5 godz.

Osoby chcące aktywnie uczestniczyć w warsztatach powinny zabrać ze sobą komputer przenośny wraz z zainstalowanym oprogramowaniem:
– OpenJDK11
Jetbrains IntelliJ Idea Community Edition
RabbitMQ

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr umowy o dofinansowanie projektu: POWR.03.05.00-00-Z087/17-00. Okres realizacji od 01.05.2018 do 31.03.2022.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach Konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z III Osi priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Wróć do góry