6 kwietnia 2016 roku
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Celem Konferencji jest wymiana poglądów, prezentacja doświadczeń, integracji z sektorem turystycznym i hotelarskim oraz poszerzenie wiedzy na temat znaczenia turystyki dla rozwoju regionów w Polsce.
Konferencja jest skierowana do nauczycieli akademickich, przedstawicieli samorządu terytorialnego i administracji rządowej współpracujących z uczelniami zawodowymi, praktyków, a przede wszystkim do studentów zrzeszonych w Kołach Naukowych i wszystkich osób zainteresowanych rozwojem turystycznym i kulturowym. Program
Komitet Naukowy:

  • prof. dr hab. inż. Czesław Nowak
  • dr hab. Krzysztof Firlej, prof. PWSZ
  • dr inż. Jarosław Mikołajczyk
  • dr inż. Wojciech Sroka
  • mgr inż. Barbara Partyńska – Brzegowy

Komitet Organizacyjny:

  • mgr inż. Barbara Partyńska – Brzegowy
  • Patrycja Dobrowolska
  • Justyna Nytko
  • Angelika Kaleta
Wróć do góry