Uroczyste posiedzenie Senatu i Rady Uczelni Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie, które odbyło się 19 maja 2023 r., stanowiło główny punkt obchodów Jubileuszu 25-lecia Uczelni. Podniosła uroczystość w Auli im. Jana Szczepanika zgromadziła nie tylko Społeczność Akademii, ale też pokaźne grono przyjaciół Uczelni, przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego. Była okazja do wspomnień, ale i prezentacji śmiałych planów dalszego rozwoju. Niezwykle podniosłym momentem było wręczenie pierwszego, historycznego tytułu Doktora Honoris Causa ANS. Trafił on do rąk światowej sławy kosmologa, ks. prof. Michała Hellera. W trakcie posiedzenia uhonorowano także prof. Kazimierza Wiatra, do którego rąk trafiła statuetka Tarniny ANS.

Fot. Tadeusz Koniarz

Wróć do góry