Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2008/2009
Rektor i Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie mają zaszczyt zaprosić na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2008/2009, która odbędzie się dnia 10 października 2008 r., o godz. 11.00 w PWSZ w Tarnowie (C017).

Program inauguracji:

godz. 9.00
Msza św. w Bazylice Katedralnej celebrowana przez Jego Ekscelencję Ks. dr. Wiktora Skworca Biskupa Tarnowskiego

godz. 11.00
Rozpoczęcie inauguracji
Gaude Mater Polonia
Powitanie gości przez JM Rektora PWSZ w Tarnowie prof. dr. hab. Stanisława Komornickiego

Wystąpienia:
Wystąpienie JM Rektora PWSZ w Tarnowie
Wystąpienia zaproszonych gości
Wystąpienie przedstawiciela Samorządu Studenckiego

Wręczenie odznaczeń i medali

Immatrykulacja studentów I roku
Gaudeamus Igitur

Wykład inauguracyjny:
Dr hab. n. med. Andrzej Maciejczak „Bóle kręgosłupa czyli utrapienie człowieka cywilizowanego”

Hymn państwowy
Zakończenie inauguracji

Wróć do góry