W dniu 3 lutego 2015 r. ukonstytuowała się Uczelniana Komisja Wyborcza. Zgodnie ze Statutem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie do zadań Uczelnianej Komisji Wyborczej należy m.in. ustalenie i ogłoszenie kalendarza czynności wyborczych, przeprowadzenie wyborów członków Kolegium Elektorów, członków Senatu oraz wyboru Rektora i Prorektorów.

Komunikaty ogłaszane przez Uczelnianą Komisję Wyborczą odnaleźć można na stronach Biuletynu Informacji Publicznej PWSZ w Tarnowie.

logo pwsz x200

Wróć do góry