3 kwietnia 2023 r. uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie wysłuchali w ramach Miesiąca Drzwi Otwartych ANS ciekawego wykładu wygłoszonego przez dr Krystynę Choińską, prof. Uczelni – Zawód uczeń?! 

Uczniowie byli bardzo zainteresowani omawianymi zagadnieniami, bo wiązały się one bezpośrednio z  ich sytuacją w szkole, procesem uczenia się oraz koniecznością kształcenia  i doskonalenia konkretnych umiejętności – gwarantujących  osiągnięcie sukcesu w szkole ( i nie tylko).

Następnie uczniowie wzięli udział w warsztatach przygotowanych  przez studentki I roku studiów II stopnia w ramach zajęć z metodyki nauczania języka polskiego. Panie – studiujące na specjalności nauczycielskiej na kierunku filologia polska – przedstawiły uczniom kilkanaście zagadek polonistycznych; wielu uczniów odpowiedziało prawidłowo na zadawane pytania lub rozwiązało rebusy polonistyczne, za co otrzymali nagrody.

Podczas tych spotkań  potwierdziły się też  znane prawidłowości dydaktyczne, że współzawodnictwo, rywalizacja wzmagają aktywność uczniów, a nagrody motywują do działania, podejmowania wyzwań. Brawa na zakończenie spotkania, którymi uczniowie nagrodzili organizatorów, były miłą nagrodą za wysiłek włożony z przygotowanie wykładu i warsztatów.

Wróć do góry