W ostatni weekend września Instytut Politechniczny gościł uczniów z Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie i Technikum Elektrycznego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku. Obie placówki uczestniczą w projekcie „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, który stanowi jeden z komponentów Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.

Wizyta w PWSZ w Tarnowie – najchętniej wybieranej wyższej szkole zawodowej w Polsce – rozpoczęła się dla młodych ludzi już w piątek. Uczniowie mieli możliwość obserwacji wielu eksperymentów, pokazów, czy wzięcia udziału w wykładach i innych zajęciach – wszystko to w ramach odbywającej się wtedy Małopolskiej Nocy Naukowców.

Naukowe warsztaty weekendowe

Po popularnonaukowej „rozgrzewce” przyszła pora na „prawdziwe” zajęcia. W sobotę i w niedzielę uczestniczyli w warsztatach, których celem było wprowadzenie ich do problematyki, którą zajmuje się elektronika praktyczna.

– W sobotę zaprojektowali obwód drukowany PCB w programie Eaglu, dokonali symulacji jego działania, a w niedzielę wykonali projekt płytki PCB oraz lutowali elementy elektroniczne na płytce. Następnie dokonali uruchomienia układu oraz przeprowadzili testy i pomiary – opowiada Grzegorz Aksamit z Instytutu Politechnicznego.

Warsztaty były też dobrą okazją do nauki czy doskonalenia umiejętności praktycznych stanowiących swoiste „A,B,C” każdego elektryka i elektronika, czyli m.in. lutowania.

– Każdy uczeń pracował indywidualnie nad własnym projektem na każdym etapie począwszy od projektowania, symulacji, montażu, lutowania, po uruchomienie, testy i pomiary. Gotowy, zmontowany, uruchomiony i działający układ uczestnicy zabrali ze sobą do domu – dodaje Grzegorz Aksamit.

Zajęcia prowadzili nauczyciele akademiccy Instytutu Politechnicznego PWSZ w Tarnowie. Wszystkim uczniom wręczono certyfikaty uczestnictwa, a najlepszym – dodatkowo drobne upominki.

Naukowe warsztaty weekendowe

Naukowe warsztaty (w wydaniu weekendowym i tygodniowym-letnim) są jedną z form wsparcia uczestników projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II. Młodzież może także korzystać z zajęć on-line, które rozpoczęły się już 2 października. Co ciekawe, w drugim roku realizacji Projektu zajęcia on-line przyjęły formę bardziej praktyczną. Podczas zajęć uczniowie poznają popularną platformę Arduino ucząc się programowania oraz nabywają umiejętności programowania sterowników PLC na przykładzie LOGO! Siemens.

– To bardzo praktyczne umiejętności, których znajomość wymaga rynek pracy. Jak pokazuje barometr zawodów, elektrycy są w grupie zawodów deficytowych w Małopolsce – kończy Grzegorz Aksamit.

Wszystkie zajęcia odbywają się w ramach Projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej, Poddziałanie 10.2.3 RPO WM 2014-2020.

Wróć do góry