27 kwietnia 2023 roku w ramach Drzwi Otwartych Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie odbył się wykład prof. dr hab. Teresy Wilkoń na temat nurtu katastroficznego w koncepcjach estetyczno-filozoficznych oraz w twórczości literackiej poetów dwudziestolecia międzywojennego. Aulę wypełnili, wraz z Wykładowcami, Uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego, dla których wykład był dopełnieniem treści realizowanych według programu szkolnego i – jak się później okazało – początkiem ciekawych i burzliwych dyskusji, zainicjowanych przez prof. Wilkoń. Jej merytorycznie bogate analizy dały spójny obraz katastrofizmu lat trzydziestych, pozwalające Uczniom zbudować tezy odnoszące się do głównych wyznaczników tego prądu. Jak się okazało, wizjonersko-symboliczna poezja polska po 1930 roku ciągle inspiruje do nowych przemyśleń i refleksji, wpisując się – w świetle aktualnych wydarzeń – w dyskusję o konsekwencjach Spenglerowskiej teorii cyklicznego powrotu zjawisk historycznych. Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem Uczniów, o czym świadczy nie tylko wypełniona aula, lecz także interesujące rozmowy na temat zagrożeń w kontekście współczesnej kultury, rozpoczęte już w czasie wykładu i kontynuowane także po jego zakończeniu. Są one wyrazem dojrzałości i dobrego przygotowania tarnowskich Licealistów do podjęcia studiów.

Wróć do góry