Urząd Miasta Tarnowa po raz szósty ogłosił Konkurs „Tarnowski Junior Biznesu”. Jest on skierowany do studentów, uczniów tarnowskich szkół ponadpodstawowych, oraz wychowanków innych jednostek oświatowych. Laureatami pięciu poprzednich edycji byli studenci PWSZ w Tarnowie. Czy uda się podtrzymać doskonałą passę?

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przedstawienie biznesplanu na własną działalność gospodarczą, w formie tradycyjnej oraz nagrania video, zgodnie z Regulaminem Konkursu zamieszczonym TUTAJ.

– Ponieważ Uczelnia może zgłosić ograniczoną liczbę biznes planów (10), wzorem lat ubiegłych Uczelnia organizuje eliminacje do tego konkursu. Do 28 lutego należy składać swoje pomysły, wstępne zarysy biznes planu w formie pisemnej (bez prezentacji wideo) – wyjaśnia mgr inż. Barbara Partyńska-Brzegowy, która od pierwszej edycji wspiera merytorycznie studentów startujących w konkursie i pomaga w ostatecznym przygotowaniu zgłoszeń.

Biznesplany można składać w sali A027. Konsultacje odbywać się będą w każdy piątek w godzinach od 11.30 do 12.30 w tej samej sali.

Ostateczny termin składania prac konkursowych do Urzędu Miasta Tarnowa przez poszczególne jednostki przypada na dzień 13 marca 2020 r.

Na Laureatów Konkursu czekają cenne nagrody finansowe i rzeczowe. Dla zdobywcy pierwszego miejsca (w każdej kategorii) przygotowano czek na 2 tys. zł, drugiego – 1,5 tys. zł, a trzeciego – tysiąc zł. Ponadto za zajęcie czwartego, piątek i szóstego miejsca przewidziane są nagrody rzeczowe.

REGULAMIN TARNOWSKI JUNIOR BIZNESU 2020 – VI_EDYCJA

Wróć do góry