Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie zawarła dwa ważne porozumienia z tarnowskimi mediami.

Na sformalizowaniu współpracy najbardziej zyskają studenci Instytutu Humanistycznego PWSZ w Tanowie, a szczególnie kierunku filologia polska, specjalność komunikowanie medialne – słowo, tekst i obraz oraz komunikowanie wizerunkowe: promocja, reklama i public relations.

Tego typu współpraca daje studentom szansę nauki poprzez doświadczenie oraz poznanie świata profesjonalistów. To doskonały sposób przygotowania do zawodu dziennikarza pracującego przy użyciu nowych technologii.

Porozumienia w imieniu Uczelni podpisała dr Małgorzata Kołpa, Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju PWSZ w obecności władz Instytutu Humanistycznego reprezentowanych przez dr Joannę Gracę, dyrektor IH, mgr Renatę Kozioł, zastępcę dyrektora IH i dr Małgorzatę Pachowicz, kierownik Zakładu Filologii Polskiej IH PWSZ w Tarnowie.

Wróć do góry