Tarnowskie Dni Elektryki 2024 były kolejną okazją do spotkania specjalistów z branży elektrotechnicznej z młodzieżą szkolną i studencką. Konferencja zaczęła się wykładem dr inż. Andrzeja Chyli, specjalisty od ochrony przed hałasem w tym w lotnictwie i profesora Aleksander Zaporożca, reprezentujących SVANTEK i Instytut Lotnictwa Sieci Badawczej Łukasiewicz, którzy omówili konstrukcje turbin wiatrowych, aerodynamikę i bezpieczeństwo ekologiczne. Tematem kolejnego wystąpienia były „Technologie wodorowe” – dr hab. Andrzej Budziak z Katedry Energetyki Wodorowej AGH w Krakowie przedstawił perspektywy rozwoju energetyki wodorowej. Następnie  „O wyobraźni” mówił prof. dr hab. Bartosz Brożek, Dyrektor Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, polski filozof, kognitywista i prawnik, profesor nauk prawnych, pracownik Katedry Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. „Przyszłość energetyki jądrowej Polski” – zaprezentował prof. dr hab. inż. Krzysztof Zbigniew Kozak z Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk. Cykl wystąpień zakończył dr inż. Janusz Petryna, pracownik badawczo-dydaktyczny Katedry Elektrotechniki Akademii Tarnowskiej, który przybliżył widowni „Diagnostykę silników elektrycznych”, a także nowy projekt badawczy poświęcony tym zagadnieniom, na którego realizację pozyskano finansowanie ze środków MNiSW w konkursie Nauka dla Społeczeństwa II.

W ramach Tarnowskich Dni Elektryki 2024 zaprzyjaźnione firmy pokazały współczesne rozwiązania w energetyce, tematem przewodnim tegorocznego wydarzenia była bowiem „Energia plus”. Dziękujemy firmie AVRII za prezentację i doradztwo w zakresie magazynów energii, ELEKTROMEG – za prezentacje osprzętu elektrycznego, ETI Poland – producent zabezpieczeń. Ciekawostkami  były także Krótkofalowcy i okolicznościowa stacja łączności z okazji rocznicy urodzin Józefa Bema, Wystawa Józef Bem – inżynier (Naczelna Organizacja Techniczna, Muzeum Ziemi Tarnowskiej), oraz oferta Wydawnictwa Copernicus Center Press, i pokazy wybranych projektów naukowych studenckich i uczniowskich z ZSME w Tarnowie.

Zapraszamy na drugi dzień TDE 2024 do Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie.

PATRONAT MEDIALNY

Wróć do góry