W piątek 4 marca 2016 r. w PWSZ w Tarnowie odbyło się uroczyste podsumowanie drugiej edycji Tarnowskiego Turnieju Matematycznego. Laureaci i finaliści Turnieju mieli okazję wysłuchać wykładu dra Krzysztofa Ciesielskiego (Instytut Matematyki UJ) pt. „O niestandardowych zadaniach, o których nie wiedzieliście, że o nich nie wiedzieliście”. Następnie odebrali dyplomy wraz z gratulacjami od dr Małgorzaty Martowicz, prorektora ds. studenckich i dydaktyki PWSZ w Tarnowie, pani Urszuli Blicharz, dyrektora Oddziału Tarnowskiego Małopolskiego Kuratorium Oświaty, pani Agnieszki Borzęckiej z Departamentu Edukacji Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, pana Henryka Słomki Narożańskiego, Zastępcy Prezydenta Tarnowa, dr Ewy Cygan, przewodniczącej Tarnowskiego Turnieju Matematycznego oraz dra Jerzego Szczepańskiego, dyrektora Instytutu Matematyczno-Przyrodniczego PWSZ w Tarnowie.

Wróć do góry